Stowarzyszenie Higienistów Pracy w Sosnowcu

Nazwa:
Stowarzyszenie Higienistów Pracy w Sosnowcu
Status organizacji:
nieaktywna
KRS:
0000032080
Numer ewidencyjny:
141
Ulica:
Koscielna 13
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Ryszard Tkocz
Cele organizacji:

CELAMI STOWARZYSZENIE SĄ GŁÓWNIE :
1. DZIAŁANIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZED WPŁYWAMI CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH, UCIĄŻLIWYCH
I NIEBEZPIECZNYCH DLA CZŁOWIEKA W MIEJSCU PRACY I I ŚRODOWISKU ORAZ ELIMINACJA TYCH
CZYNNIKÓW.
2. PROPAGOWANIE PROFILAKTYKI W ZAKRESIE CHORÓB ZAWODOWYCH I WYPADKÓW PRZY PRACY.
3. OCENIANIE RYZYKA NARAŻENIA ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW.
4. PROPAGOWANIE ZAGADNIEŃ HOGIENY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO.
5. INICJOWANIE I PROWADZENIE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE HIGIENY, BEZPIECZEŃSTWA PRACY I
ŚRODOWISKA.
6. CERTYFIKOWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZAKRESIE HIGIENY I BEZPIECZEŃSTWA PRACY I
OCHRONY ZDROWIA.
7. WSPÓŁPRACA Z INNYMI STOWARZYSZENIAMI I ORGANIZACJAMI O CHARAKTERZE PAŃSTWOWYM
I SPOŁECZNYM W ZAKRESIE OCHRONY ZARÓWNO MIEJSCA PRACY I ŚRODOWISKA W ASPEKTACH
HIGIENY, BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA.
8. INICJOWANIE I UDZIAŁ W PRACACH BADAWCZYCH Z ZAKRESU OGRANICZENIA NARAŻENIA
ZAWODOWEGO I ŚRODOWISKOWEGO.
9. WZAJENA POMOC PRZY OSIĄGNIĘCIU CELÓW STATUTOWYCH.
10. DZIAŁANIE NA RZECZ USTANOWIENIA ZAWODU – HIGIENISTY PRACY.
11. WSPÓŁDZIAŁANIE Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA.
12. DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie