Stowarzyszenie FIGHT KLUB JUNIOR – zlikwidowano dnia 19.11.2020 r.

Nazwa:
Stowarzyszenie FIGHT KLUB JUNIOR – zlikwidowano dnia 19.11.2020 r.
Status organizacji:
nieaktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-17
Ulica:
Warszawska 13/60
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
504 149 423
Osoba reprezentująca:
Agnieszka Knop
Cele organizacji:

Rozpowszechnianie sportu wśród młodzieży i dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. Promocja zdrowia poprzez sport.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży
  • promocję zdrowia