Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Sosnowcu

Nazwa:
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000043188
Numer ewidencyjny:
TJO.212
Ulica:
Aleksandra Janowskiego 16
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
722-148-441, 722-121-050
Osoba reprezentująca:
Ryszard Mędrzyk
Cele organizacji:
  • zrzeszanie emerytów i rencistów, byłych funkcjonariuszy i żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz wdów (wdowców) po nich, dla poprawy warunków socjalno-bytowych oraz organizowania ich
  • uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym swego środowiska, lokalnej społeczności i kraju, organizowanie życia kulturalnego, wypoczynku i rekreacji dla swych członków i całego środowiska emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych,
  • aktywne oddziaływanie w kierunku kształtowania patriotyzmu, wierności Ojczyźnie i Narodowi oraz właściwej postawy obywatelskiej i etyczno-moralnej, a także pielęgnowaniu pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy, żołnierzy resortu spraw wewnętrznych oraz ich rodzin,
  • ochrona interesów członków Stowarzyszenia w zakresie przysługujących im z tytułu uprzedniej służby lub pracy, uprawnień socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych oraz sprawowania w tym zakresie kontroli społecznej,
  • reprezentowanie interesów emerytów i rencistów resortu spraw wewnętrznych wobec organów władzy i administracji państwowej, w tym także wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i kierownictwa podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych, jak również wobec samorządów terytorialnych i innych organizacji.

 

Spotkania w siedzibie Organizacji – Każda Środa w godzinach 11.00 – 13.00