Stowarzyszenie Eksploracyjne Niezapominajka

Nazwa:
Stowarzyszenie Eksploracyjne Niezapominajka
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-62
Ulica:
Lenartowicza 136/162
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
793 796 784
Osoba reprezentująca:
Marceli Szyc
Cele organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Ochrona środowiska.
 • Propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Ochrona i Promocja Zdrowia.
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystki i krajoznawstwa.
 • Propagowanie zdrowego, ekologicznego stylu życia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie warsztatów i zajęć pobudzających kreatywność.
 • Organizowanie spotkań, prelekcji, odczytów, debat, konferencji,
 • Organizowanie wyjazdów, wycieczek oraz wyjść kulturalnych.
 • Poszukiwanie przedmiotów przy pomocy sprzętu elektronicznego.
 • Oczyszczanie rzek i zbiorników wodnych za pomocą magnesu neodymowego.
 • Działania edukacyjne, dbanie o środowisko naturalne.
Typ działalności:
Kultura i sztuka, Środowisko, Historia