Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej, Oświatowej „Sosnowieckie Ognisko Muzyczne” w likwidacji

Nazwa:
Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej, Oświatowej „Sosnowieckie Ognisko Muzyczne” w likwidacji
Status organizacji:
w likwidacji
KRS:
0000244687
Numer ewidencyjny:
215
Ulica:
Wawel 2
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 292 62 87
Osoba reprezentująca:
Jarosław Klimczyk
Cele organizacji:
  • Edukacja artystyczno- oświatowa dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Rozwijanie predyspozycji artystycznych
  • Przygotowanie świadomych i wrażliwych odbiorców kultury jak również przygotowanie i kierowanie najzdolniejszych wychowanków do dalszego kształcenia.