Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „ARKA”

Nazwa:
Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin „ARKA”
Status organizacji:
nieaktywna
KRS:
0000153879
Numer ewidencyjny:
68
Ulica:
Lenartowicza 73
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 298 00 01
Osoba reprezentująca:
Małgorzata Niśkiewicz
Cele organizacji:
  • Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym dotkniętym zaburzeniami psychicznymi w ich rehabilitacji, integracji z otoczeniem oraz wyrównywanie szans tych osób i ich rodzin, a także działanie dla zapobiegania powstaniu tych zaburzeń
  • Pomoc rodzinom tych osób
  • Kształtowanie świadomości społeczeństwa w rozumieniu ich problemów Profilaktyka zdrowia i promocja zdrowia.