STOWARZYSZENIE DRUŻYNA MALUCHA

STOWARZYSZENIE DRUŻYNA MALUCHA
Nazwa:
STOWARZYSZENIE DRUŻYNA MALUCHA
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000778956
Numer ewidencyjny:
378
Ulica:
GRABOWA 1/2
Kod pocztowy:
41-209
Miasto:
SOSNOWIEC
Telefon:
504 636 987
Osoba reprezentująca:
TELENGA BARTECZKO JUSTYNA KATARZYNA PREZES ZARZĄDU
Cele organizacji:

1. ROZPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU;

2. ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ ORAZ TRENINGÓW SPORTOWYCH;

3. ORGANIZOWANIE TURNIEJÓW, POKAZÓW, ZAWODÓW I INNYCH FORM AKTYWNOŚCI WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH;

4. ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH;

5. PROWADZENIE KLUBU SPORTOWEGO;

6. UCZESTNICZENIE W IMPREZACH SPORTOWYCH ORAZ LIGOWEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ;

7. PROPAGOWANIE WARTOŚCI UCZCIWEJ WALKI SPORTOWEJ WEDŁUG ZASAD FAIR PLAY;

8. ORGANIZACJA POZALEKCYJNEGO ŻYCIA SPORTOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH;

9. ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH W CELU WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU ICH SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I UMYSŁOWEJ;

10. ORGANIZACJA KURSÓW, SZKOLEŃ, WARSZTATÓW I OBOZÓW TEMATYCZNYCH: PROFILAKTYCZNYCH, SPORTOWYCH, WYCHOWAWCZYCH, EDUKACYJNYCH;

11. ZAPOBIEGANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM POPRZEZ ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK ZAGROŻONYCH DYSFUNKCJĄ SPOŁECZNĄ I PATOLOGIĄ ZWIĄZANĄ Z ALKOHOLIZMEM W RODZINIE, AGRESJĄ LUB NADUŻYWANIEM INNYCH ŚRODKÓW (NP. NARKOTYKÓW, ALKOHOLU ITP.);

12. PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWYCH O CHARAKTERZE PROFILAKTYCZNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PRZECIWDZIAŁANIU OTYŁOŚCI I PROBLEMOM ALKOHOLOWYM.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna, Sport, Społeczeństwo