Stowarzyszenie “DOBRY STAN” RUCH – EDUKACJA – SZTUKA – Likwidacja 20.08.2020

Nazwa:
Stowarzyszenie “DOBRY STAN” RUCH – EDUKACJA – SZTUKA – Likwidacja 20.08.2020
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000443187
Numer ewidencyjny:
284
Ulica:
pl. Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
503 992 332, 509 259 010
Osoba reprezentująca:
Jacek Karolewski
Cele organizacji:
 • promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i ochrony zdrowia
 • zapobieganie patologiom społecznym
 • promowanie abstynencji od wszelkich środków psychoaktywnych
 • upowszechnianie wiedzy o przyczynach i skutkach patologii społecznych
 • aktywizacja zawodowa bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem
 • kształtowanie świadomości ekologicznej, działalność ekologiczna
 • wspieranie turystyki, sportu i innych form spędzania czasu wolnego
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • tworzenie, promowanie muzyki i kształtowanie umiejętności muzycznych
 • popularyzacja jogi i innych form ruchu
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • wspieranie kultury i ochrona dóbr tradycji narodowej.