Stowarzyszenie „DOBRA SPRAWA”

Nazwa:
Stowarzyszenie „DOBRA SPRAWA”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000238266
Numer ewidencyjny:
206
Ulica:
Szymanowskiego 5A
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
694 571 050
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Kamil Kubiński
Cele organizacji:
  • Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Ochrona zdrowia
  • Ochrona i promocja zdrowia
  • Nauka, kultura, ekologia
  • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie