GIFT A MEAL CHARITY (wcześniej: Stowarzyszenie Chervona Kalyna Charity)

Nazwa:
GIFT A MEAL CHARITY (wcześniej: Stowarzyszenie Chervona Kalyna Charity)
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000976068
Numer ewidencyjny:
396
Ulica:
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 66
Kod pocztowy:
41-203
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Harez Parwani
Cele organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEZ
ZJAWISKO MIGRACJI PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM POLSKI I POZA JEJ
GRANICAMI, NIESIENIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY UCHODŹCOM I UCHODŹCZYNIOM
ORAZ MIGRANTOM I MIGRANTKOM Z CAŁEGO ŚWIATA – W SZCZEGÓLNOŚCI LUDNOŚCI
Z UKRAINY, A TAKŻE OCHRONA I PROMOCJA ORAZ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU
POPRAWĘ SYTUACJI TYCHŻE OSÓB, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA,
INFORMACYJNA, GOSPODARCZA, SPOŁECZNA, HUMANITARNA I KULTURALNA DLA
KSZTAŁTOWANIA POSTAW SOLIDARNOŚCI MIĘDZYLUDZKIEJ I POROZUMIENIA LUDZI
RÓŻNYCH KULTUR.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Pomoc społeczna, Społeczeństwo