Stowarzyszenie Charytatywne „WSPÓLNOTA”

Nazwa:
Stowarzyszenie Charytatywne „WSPÓLNOTA”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000168386
Numer ewidencyjny:
176
Ulica:
Gen. Andersa 15
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Mirosława Cwill
Cele organizacji:

niesienie pomocy rzeczowej i materialnej w szczególności osobom w podeszłym wieku, samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym.