Stowarzyszenie Campania Teatralna „GENESIS” Europejskie Centrum Kultury i Edukacji

Nazwa:
Stowarzyszenie Campania Teatralna „GENESIS” Europejskie Centrum Kultury i Edukacji
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000313320
Numer ewidencyjny:
244
Ulica:
PODJAZDOWA, nr 11, lok. 3,
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
668 455 928
Osoba reprezentująca:
Małgorzata Chojnacka – Lewandowska
Cele organizacji:
 • Promowanie pozytywnego wizerunku Polski, w tym kultury i dziedzictwa narodowego, wewnątrz kraju oraz poza jego granicami
 • Upowszechnianie kultury i sztuki innych narodów europejskich w Polsce i na świecie
 • Ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej
 • Wspieranie oraz promocja twórczości artystów profesjonalnych i nieprofesjonalnych
 • Uznanie kultury jako czynnika ekonomicznego i integracyjnego społeczeństwa
 • Rozwój i promocja edukacji kulturalnej oraz wyrównywanie szans w dostępie do edukacji
 • Wzmocnienie działania na rzecz partnerstwa i współpracy ze społecznościami i organizacjami europejskimi
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym wspieranie i promocja aktywnego udziału w przedsięwzięciach kulturalnych
 • Prowadzenie działań z zakresu arteterapii w rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych z lekkim, umiarkowanym i głębokim upośledzeniem oraz innymi dysfunkcjami
 • Wspieranie i promocja przedsiębiorczości oraz zatrudnienia i samo zatrudnienia młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych oraz grup szczególnego ryzyka
 • Podejmowanie działań ograniczających zjawiska nietolerancji, dyskryminacji oraz marginalizacji społecznej.