Stowarzyszenie Budowy Zespołu Mieszkaniowego „EKO SIEDLISKO” W LIKWIDACJI

Nazwa:
Stowarzyszenie Budowy Zespołu Mieszkaniowego „EKO SIEDLISKO” W LIKWIDACJI
Status organizacji:
w likwidacji
KRS:
0000156672
Numer ewidencyjny:
64
Ulica:
KUKUŁEK 41
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Cele organizacji:

DO PODSTAWOWYCH CELÓW DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA NALEZY :
1.JEDNOCZENIE INICJATYW I REPREZENTOWANIE CZŁONKÓW ZAINTERESOWANYCH POWSTANIEM
ZESPOŁU MIESZKALNEGO “EKO-SIEDLISKO” W SPRAWACH ZWIAZANYCH Z URZADZENIEM I BUDOWA
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ZESPOŁU,
2.DAZENIE DO PRZEKSZTAŁCANIA I WZBOGACANIA WALORÓW ZDEGRADOWANEGO TERENU
OBJETEGO OBSZAREM ZABUDOWY,POPRZEZ STWORZENIE OAZY CZYSTEGO POWIETRZA,WODY I
ZIELENI,
3.UTWORZENIE FORM POROZUMIENIA WŁASCICIELI NIERUCHOMOSCI ZESPOŁU
MIESZKALNEGO,JEDNOCZENIE ICH I INSPIROWANIE W ZAKRESIE PODEJMOWANIA WSPÓLNYCH
INICJATYW SŁUZACYCH TWORZENIU I UTRZYMYWANIU DOGODNYCH I ZDROWYCH WARUNKÓW
ZYCIA,
4.POBUDZANIE I PROPAGOWANIE STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE TECHNOLOGII
ENERGOOSZCZEDNYCH I EKOLOGICZNYCH,WYSOCE CHRONIACYCH SRODOWISKO
NATURALNE.PROMOWANIE STOSOWANIA ZAPOBIEGAJACYCH ZANIECZYSZCZENIU
ATMOSFERY,TECHNOLOGII ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA
MIESZKAN,EKOLOGICZNYCH,NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ,
5.PRZECIWDZIAŁANIE NADZWYCZAJNYM ZAGROZENIOM SRODOWISKA ORAZ PRZYWRACANIE
RÓWNOWAGI UKŁADÓW PRZYRODNICZYCH,
6.DAZENIE DO STWORZENIA NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA ZESPOŁU URBANISTYCZNEGO
CHARAKTERYZUJACEGO SIE NOWOCZESNOSCIA ROZWIAZAN,W DUCHU POSZANOWANIA
SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO,ZAPEWNIENIA WYGODNYCH,ZDROWYCH I BEZPIECZNYCH
WARUNKÓW ZYCIA PODNOSZACEGO WIZERUNEK ESTETYCZNY MIASTA,
7.UDZIELANIE POMOCY ORGANIZACYJNEJ I FINANSOWEJ W BUDOWIE I REMONTOWANIU DOMÓW
DLA KANDYDATÓW O POTRZEBACH MIESZKANIOWYCH,
8.WYKONYWANIE ZARZADU W ZAKRESIE ROZLICZEN DOSTEPU DO URZADZEN INFRASTRUKTURY
ZESPOŁU MIESZKALNEGO,SFINANSOWANYCH ZE SRODKÓW STOWARZYSZENIA (CZŁONKÓW) I
INWESTORÓW NIE UCZESTNICZACYCH W ICH BUDOWIE,
9.ORGANIZOWANIE ZYCIA KULTURALNEGO I ZDROWOTNEGO W SRODOWISKU,
10.POZYSKIWANIE FUNDUSZY NA REALIZACJE CELÓW POWYZEJ OKRESLONYCH.

Typ działalności:
Środowisko, Społeczeństwo