Stowarzyszenie Autorów Działań Profilaktycznych “A PRIORI”

Nazwa:
Stowarzyszenie Autorów Działań Profilaktycznych “A PRIORI”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000525425
Numer ewidencyjny:
315
Ulica:
pl. Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
531 976 067, 504 462 980
Fax:
skrytka pocztowa nr 37
Osoba reprezentująca:
Beata Babicz
Cele organizacji:
 • prowadzenie działań związanych z edukacją społeczną dotyczącą szeroko pojmowanej tematyki uzależnień
 • działania profilaktyczne i prewencyjne z zakresu tematyki uzależnień fizycznych
  i behawioralnych
 • promocja i popieranie profilaktyki uzależnień, poprzez:
 • promocja zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, przez:
  1. kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych
  2. propagowanie zasad postępowania zapobiegającego zakażeniu HIV i innymi infekcjami, które mogą być konsekwencją uzależnień, na przykład seksoholizmu
  3. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji seksualnej
 • upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka, działania związane
  z przeciwdziałaniem dyskryminacji osób uzależnionych i ich rodzin
 • działania na rzecz wzrostu aktywności zawodowej, w tym promocja i organizacja wolontariatu
 • działalność wspomagająca, również działalność charytatywną, rozwój przedsiębiorczości, wynalazczości, innowacyjności oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku, głównie dzieci i młodzieży
 • działania podejmowane na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym i starszych
 • działania wyrównujące szanse osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • promocje rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
 • promocje edukacji, oświaty i wychowania
 • działalność w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego