Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne im. Konstantego Ćwierka w Sosnowcu

Nazwa:
Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne im. Konstantego Ćwierka w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
S-29
Ulica:
Będzińska 22/9
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Paweł Koch
Cele organizacji:
  • wspieranie rozwoju kultury narodowej
  • integrowanie środowiska artystycznego
  • podnoszenie kwalifikacji artystycznych członków Stowarzyszenia
  • promocja i popularyzacja sztuki i edukacji artystycznej
  • wspieranie młodych talentów artystycznych
  • inicjowanie i organizowanie działalności rozwijającej wiedzę z dziedziny kultury i sztuki
  • wspieranie rozwoju talentów artystycznych i zrzeszanie aktywnych, świadomych, wymagających odbiorców sztuki