Stowarzyszenie „ANIMUS”

Nazwa:
Stowarzyszenie „ANIMUS”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000294131
Numer ewidencyjny:
236
Ulica:
Kraszewskiego 21
Kod pocztowy:
41-218
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Aleksandra Surlas- Leśniewska
Cele organizacji:
  • zapobieganie szeroko rozumianej patologii rodziny ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk przemocy w rodzinie
  • pomoc osobom, instytucjom i organizacjom zajmującym się tymi zagadnieniami
  • wspieranie działalności miejskiego ośrodka opieki i profilaktyki dziecka i rodziny w Sosnowcu.