Stowarzyszenie Aktywnego Społeczeństwa NASZA RODZINA

Nazwa:
Stowarzyszenie Aktywnego Społeczeństwa NASZA RODZINA
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000534450
Numer ewidencyjny:
317
Ulica:
Kornela Makuszyńskiego 47
Kod pocztowy:
41-218
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Paweł Szopa
Cele organizacji:
  • zrzeszanie osób, innych stowarzyszeń, organizacji, instytucji i zakładów pracy, zmierzające do integracji i uaktywniania środowiska, w którym działa;
  • troska o wartości chrześcijańskie i patriotyczne;
  • propagowanie, wspieranie nowych i istniejących inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mających na celu rozwój regionu, na którym stowarzyszenie działa;
  • rozwijanie zainteresowania społecznego historią Polski i miast, na którym stowarzyszenie działa, ochrona zabytków, pamiątek i pomników kultury materialnej;
  • promowanie działań zmierzających do podnoszenia kultury osobistej i ogólnej społeczeństwa, utrwalania pamięci i oddania należnego honoru osobom zasłużonym;
  • kształtowanie życzliwych postaw wobec małżeństwa (mężczyzny i kobiety) i rodziny poprzez instytucje życia publicznego i gospodarczego;
  • działania na rzecz ochrony życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego;
  • występowanie w obronie praw i wartości rodziny oraz zabieganie o jej godność;
  • zabieganie o realizowanie przez wszystkie władze publiczne polityki prorodzinnej w stanowieniu prawa;
  • wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci i młodzieży.