Stowarzyszenie „AKTYWNE KOBIETY”

Stowarzyszenie „AKTYWNE KOBIETY”
Nazwa:
Stowarzyszenie „AKTYWNE KOBIETY”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000092308
Numer ewidencyjny:
158
Ulica:
3 Maja 11
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
606 976 474
Osoba reprezentująca:
Halina Sobańska
Cele organizacji:
  • Działanie na rzecz wszechstronnej edukacji kobiet
  • Promowanie uczestnictwa kobiet w życiu społecznym, politycznym, zawodowym
  • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć we wszystkich dziedzinach życia
  • Dążenie do realizacji wizji świata, w którym wszyscy ludzie mogą żyć wolni od dyskryminacji ze względu na płeć i w pełni realizować swój wewnętrzny potencjał.
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna, Społeczeństwo, Rozwój człowieka, Prawa człowieka