Stowarzyszenie Absolwentów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko w Sosnowcu

Nazwa:
Stowarzyszenie Absolwentów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Bosko w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000376844
Numer ewidencyjny:
267
Ulica:
Mariacka 18
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Dawid Kaczmarczyk
Cele organizacji:
  • integrowanie i promowanie absolwentów KLO
  • wszechstronne wspieranie Szkoły
  • promowanie działalności i osiągnięć Szkoły
  • aktywizowanie więzi pomiędzy Szkołą a absolwentami w kraju i za granicą
  • podejmowanie inicjatyw społecznych i kulturalnych
  • krzewienie form koleżeńskiego współżycia i kontaktów towarzyskich
  • działalność publikacyjna
  • kultywowanie tradycji i charakteru Szkoły
  • opiniowanie aktualnych zjawisk i problemów w życiu Szkoły.