Sportowy Klub Niepełnosprawnych Gepard Sosnowiec

Nazwa:
Sportowy Klub Niepełnosprawnych Gepard Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-44
Ulica:
Legionów 14/42
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
509-433-087
Osoba reprezentująca:
Stala Dagmara
Cele organizacji:

Zwiększenie aktywności życiowej i fizycznej swoich członków,
Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez sport,
Promowanie różnych form aktywności fizycznej wśród osób niepełnosprawnych,
Integracja osób niepełnosprawnych ruchowo i ich rodzin z osobami sprawnymi,
Wzmacnianie i rozpowszechnianie humanistycznych wartości sportu,
Propagowanie, promocja i organizowanie działalności sportowej osób niepełnosprawnych,
Udział we współzawodnictwie sportowym oraz dążenie do rozwoju mistrzostwa sportowego,
Łączenie zadań rehabilitacji i szkolenia sportowego w przygotowaniu zawodowym studentów,
Kształtowanie postaw solidaryzmu społecznego, tolerancji wobec ludzi i innych światopoglądów, edukacja w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz niwelacji barier społecznych wynikających z niepełnosprawności,
Przeciwdziałanie, poprzez sport, patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi, narkotyzmowi i narkomani zagrażającym młodzieży.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę i krajoznawstwo.

Teren działania:
województwo śląskie