Sportowy Klub Bilardowy Dekada

Nazwa:
Sportowy Klub Bilardowy Dekada
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS. 38
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
505 544 868
Osoba reprezentująca:
Prezes – Arkadiusz Nicewicz
Cele organizacji:

Celem Klubu jest:

  1. Popularyzowanie, rozwój i upowszechnianie sportów bilardowych: poola amerykańskiego oraz snookera,
  2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną,
  3. Powszechny rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji w społeczności lokalnej.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

  1. Współdziałanie z organami samorządów terytorialnych i organami władz państwowych w celu zapewnienia członkom Klubu właściwych warunków do uprawiania sportu,
  2. Uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
  3. Organizowanie klubowych zawodów, imprez sportowych i pokazów, w tym także rangi krajowej i międzynarodowej, rekreacyjnych, obozów i zgrupowań sportowych,
  4. Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzonych w Klubie dyscyplin sportowych,
  5. Organizowanie szkółek dla dzieci,
  6. Podnoszenie poziomu sportowego wśród członków.
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport