Społeczne Ogólnopolskie Stowarzyszenie im. Edwarda Gierka

Nazwa:
Społeczne Ogólnopolskie Stowarzyszenie im. Edwarda Gierka
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000113512
Numer ewidencyjny:
162
Ulica:
Teatralna 9/313
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 266 00 52
Osoba reprezentująca:
Wiesław Jędrusik
Cele organizacji:
  • Wszechstronne działanie na rzecz rozwoju gospodarki, nauki, oświaty, kultury, a także na rzecz rozwoju gospodarczego
  • Wspieranie różnych form działalności gospodarki, naukowej, oświatowej, kulturalnej i społecznej
  • Współpraca z administracją samorządową, rządową, prasą, radiem i telewizją oraz z innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • Inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej, umożliwiającej wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów gospodarczych i społecznych środowisk lokalnych
  • Utworzenie Instytutu Historycznego im. Edwarda Gierka.