Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Przebudzenie” w Sosnowcu

Nazwa:
Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe “Przebudzenie” w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000009842
Numer ewidencyjny:
130
Ulica:
Dobrzańskiego 99
Kod pocztowy:
41-218
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 292 85 55
Osoba reprezentująca:
Dariusz Szafran
Cele organizacji:
 • Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych od alkoholu,
 • Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu,
 • Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu,
 • Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod psychoterapeutycznych i sposobu leczenia,
 • Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm moralno-etycznych ze szczegółowym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej,
 • Propagowanie idei trzeźwości,
 • Prowadzenie, wspierania i promowanie działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i turystyczno-krajoznawczej, w tym z dziećmi i młodzieżą,
 • Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze środowisk zagrożonych patologią społeczną,
 • Promocja i organizacja wolontariatu,
 • Wspieranie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • Prowadzenie programów profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie wiedzy o alkoholu, niebezpieczeństw z nim związanych oraz propagowanie idei trzeźwości na terenie działania stowarzyszenia szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
OPP:
OPP
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie