Sosnowieckie Stowarzyszenie Nordic Wolking

Nazwa:
Sosnowieckie Stowarzyszenie Nordic Wolking
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000394783
Numer ewidencyjny:
276
Ulica:
Kilińskiego 56/VIII
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
609 541 852
Osoba reprezentująca:
Magdalena Bułanowska-Głowacka
Cele organizacji:
  • Działalność edukacyjna, szkoleniowa, informacyjna, promowanie aktywności ruchowej Nordic Walking
  • Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia
  • Aktywizowanie, inicjowanie i wspieranie aktywności społecznej mieszkańców na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, kultury, oświaty, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia
  • Prowadzenie działalności prozdrowotnej, rehabilitacji osób ze schorzeniami narządów ruchu, niepełnosprawnych, będących w trakcie leczenia i terapii onkologicznych oraz innych chorób, które mogą być wspierane w leczeniu aktywnością fizyczną i sportową.