Sosnowieckie Stowarzyszenie Gospodarcze „SSG”

Nazwa:
Sosnowieckie Stowarzyszenie Gospodarcze „SSG”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000003404
Numer ewidencyjny:
2
Ulica:
Kukułek 41
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 298 94 40
Osoba reprezentująca:
Paweł Wójcik
Cele organizacji:
  • Ochrona praw i interesów członków w zakresie wykonywanej działalności.
  • Reprezentowanie i współpraca z władzami i organizacjami
  • Rozwój Stowarzyszenia i współpraca z innymi stowarzyszeniami.
  • Popieranie i podejmowanie inicjatyw.
  • Udzielanie pomocy.
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Przedsiębiorczość