Sosnowieckie Stowarzyszenie Artystyczno- Edukacyjne “ART- EDU”

Nazwa:
Sosnowieckie Stowarzyszenie Artystyczno- Edukacyjne “ART- EDU”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000527549
Numer ewidencyjny:
314
Ulica:
Grota Roweckiego 66
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Anna Kowalska
Cele organizacji:
  • podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania,
  • działalność naukowa, naukowo-techniczna, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
  • działalność kulturalna,
  •  działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
  • działalność w zakresie ochrony środowiska,
  • działalność w zakresie dobroczynności,
  • aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
  • promowanie zatrudnienia i aktywności zawodowej,
  • podejmowanie działań zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym i kierunkami rozwoju edukacji młodzieży i dorosłych, w tym również w zakresie ochrony środowiska naturalnego, rozwijania umiejętności podejmowania wyzwań zawodowych,
  • pozyskiwanie środków na funkcjonowanie CKZiU.