Sosnowieckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie „CHWYTAJ DZIEŃ” – W Likwidacji

Nazwa:
Sosnowieckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie „CHWYTAJ DZIEŃ” – W Likwidacji
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000346757
Numer ewidencyjny:
253
Ulica:
Odrodzenia 9
Kod pocztowy:
41-209
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Iwona Borchulska
Cele organizacji:
  • Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzinom i opiekunom;
  • Uświadamianie i kształtowanie postaw wobec problemu zdrowotnego jakim jest choroba Alzheimera i inne choroby otępienne
  • Kształcenie postaw prozdrowotnych i prospołecznych, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia wśród społeczeństwa.
  • Promocja i wspieranie inicjatyw społecznych rodzin i opiekunów osób chorych.