Sosnowiecki Związek Klubów i OgniskTowarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

Nazwa:
Sosnowiecki Związek Klubów i OgniskTowarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000355820
Numer ewidencyjny:
322
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Zenon Szeliga
Cele organizacji:
  • Działanie na rzecz kultury fizycznerj i sportu dla wszystkich, w tym rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej;
  • Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawoności fizycznej, a w szczególności przez młodzież, dzieci i osoby starsze;
  •  Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych;
  • Kształtowanie wśród osób fizycznych, zrzeszonych członków zwyczajnych związku: patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich;
  • Promowanie i organizowanie wolontariatu;
  •  Prowadzenie działalności pożytku publicznego przez wykonywanie zadań w sposób społecznie pożyteczny;
  •  Organizowanie przedsięwzięć mających na celu zwalczanie patologii społecznych.