Sosnowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów

Nazwa:
Sosnowiecki Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.188
Ulica:
B. Prusa 253 A
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Magdalena Kawka
Cele organizacji:
  • Troska o rangę i poziom języka polskiego jako języka narodowego oraz działania ułatwiające powszechną edukację polonistyczną, w szczególności zaś:
  • Badanie i ulepszanie metod nauczania języka polskiego,
  • Doskonalenie programów kształcenia polonistycznego,
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków,
  • Ułatwienie wymiany informacji i kontaktów koleżeńskich w środowisku wszystkich osób zainteresowanych nauczaniem i problemami powszechnej edukacji polonistycznej,
  • Reprezentowanie członków SNaP, ich opinii, potrzeb, interesów i uprawnień wobec społeczeństwa i władz.