Śląskie Stowarzyszenie Osób bez Krtani

Nazwa:
Śląskie Stowarzyszenie Osób bez Krtani
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000044055
Numer ewidencyjny:
235
Ulica:
Plac Medyków 1
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 368 26 78; 502 194 373
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Ireneusz Freczykowski
Cele organizacji:
  • Opieka nad osobami niepełnosprawnymi, poprzez udzielanie im wszechstronnej, systematycznej pomocy medycznej i rehabilitacyjnej a także w miarę posiadanych środków i socjalnej
  • Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia wobec władz państwowych, organów samorządowych, krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i konfederacji
  • Ochrona interesów osób niepełnosprawnych, w szczególności będących członkami stowarzyszenia, w środowisku pracy i miejscu zamieszkania
  • Przeciwdziałanie społecznemu wykluczaniu osób niepełnosprawnych, także grup znajdujących się w trudnej sytuacji oraz obrona ich praw konsumenta i w zakresie dyskryminacji, bądź dyskryminacją zagrożonych poprzez stwarzanie możliwości zwiększających społeczną i zawodową aktywność a także stopień przygotowania zawodowego i poprawę zdolności do uzyskania zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
OPP:
OPP
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Zdrowie