Śląska Organizacja Obronna Organizacja Społeczno Wychowawcza im. Księcia Józefa Poniatowskiego

Nazwa:
Śląska Organizacja Obronna Organizacja Społeczno Wychowawcza im. Księcia Józefa Poniatowskiego
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000595277
Numer ewidencyjny:
341
Ulica:
Żytnia 14B
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Przemysław Karaś
Cele organizacji:

1. Działanie na rzecz umacniania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

2. Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

 • edukację obywatelską
 • współpracę z placówkami oświatowymi
 • działania na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
 • upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa
 • upowszechnianie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • upowszechnianie ochrony i promocji zdrowia
 • przekazywanie, popularyzacja wiedzy historycznej
 • uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej
 • promowanie i organizowanie wolontariatu oraz wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza
 • programowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu
 • propagowanie kultury broni palnej i kolekcjonerskiej oraz wiedzy z zakresu przysposobienia obronnego, historii broni palnej w teorii i praktyce