Samodzielny Pododział Obrony Terytorialnej

Nazwa:
Samodzielny Pododział Obrony Terytorialnej
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-06
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Bartosz Chmielarski
Cele organizacji:
 1. działanie na rzecz niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej i jej umacniania,
 2. działanie na rzecz stolarzenie struktur Obrony Terytorialnej z możliwością włączenia ich jako elementu składowego systemu obronnego,
 3. prowadzenie kampanii społecznej na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego,
 4. przygotowanie młodzieży i obywateli RP do służby w strukturach Obrony Terytorialnej oraz rezerwowych siłach Zbrojnych RP, a także różnorodnych formacjach mundurowych,
 5. wychowanie członków w duch patriotycznym,
 6. propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,
 7. podnoszenie poziomu sprawności fizycznej,
 8. przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz patologiom,
 9. uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
 10. działanie na rzecz strzelectwa i kolekcjonerstwa broni w rozumieniu przepisów Ustawy o broni i amunicji z dnia 12 maja 1999r. z późniejszymi zmianami (
  Dz.U.1999 Nr 53 poz. 549),
 11. działania na rzecz krzewienia, szerzenia oraz dbania o dziedzictwo narodowe,
 12. działanie na rzecz ochrony i budowy miejsc kultu,
 13. działanie na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 14. działanie mające na celu organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw, środków niezbędnych do ratowanie zdrowia lub życia,
 15. dzialania mające na celu promowanie ochrony zdrowia i życia
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Demokracja, Sport