Rugby Klub Koliber Sosnowiec

Nazwa:
Rugby Klub Koliber Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS.39
Ulica:
Orląt Lwowskich 6/4
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
690 211 756
Osoba reprezentująca:
Michał Hornik
Cele organizacji:

Celem klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w tym:

  1. doskonalenie uzdolnień sportowych i sprawności fizycznej członków klubu,
  2. prowadzenie szkolenia sportowego Rugby Union, Rugby League,
  3. prowadzenie szkolenia sportowego z innych dyscyplin sportowych,
  4. zapewnianie członkom Klubu możliwości uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
  5. organizowanie współzawodnictwa sportowego,
  6. uczestnictwo w imprezach sportowych, organizowanie różnych form aktywności fizycznej,
  7. angażowanie członków Klubu do uprawiania różnych form aktywności fizycznej,
  8. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków Klubu,
  9. popularyzacja zasad sportowej rywalizacji
Sekcje sportowe:
Rugby
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport