Regionalne Towarzystwo Charytatywne

Nazwa:
Regionalne Towarzystwo Charytatywne
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000077165
Numer ewidencyjny:
46
Ulica:
Głowackiego 10
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Telefon:
32 291 80 04
Cele organizacji:

TOWARZYSTWO MA NA CELU NIESIENIE POMOCY MATERIALNEJ I FINANSOWEJ DLA NAJBARDZIEJ
ZAGROZONYCH GRUP SPOŁECZNYCH JAK: NIEPEŁNOSPRAWNYM, INWALIDOM, PRZEWLEKLE
CHORYM, NIEDOŁEZNYM, SIEROTOM I RODZINOM WIELODZIETNYM.

Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Zdrowie, Pomoc społeczna, Społeczeństwo, Prawa człowieka