Przeorat Śląsko-Zagłębiowski Orderu Świętego Stanisława

Nazwa:
Przeorat Śląsko-Zagłębiowski Orderu Świętego Stanisława
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000224440
Numer ewidencyjny:
185
Ulica:
3 Maja 29/4A (adres do korespondencji: ul. Brzozowska 12, 42-500 Będzin)
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Henryk Muszyński
Cele organizacji:

W oparciu o Majestat Świętego Stanisława Kształtowanie:

  • Ładu moralnego w aktualnych realiach dążeń człowieka, patriotyzmu we współczesnych uwarunkowaniach geopolitycznych i społecznych, współczucia i gotowości do solidaryzowania się niezawiniona niedolą oraz promowanie dobroczynności
  • Przywrócenie orderowi Świętego Stanisława rangi jaką posiadał XVIII wieku
  • Pomoc charytatywna dla Polaków w kraju i zagranicą
  • Integracja środowiska dam i kawalerów orderu Świętego Stanisława – zgodnie z ideą jego założyciela
  • Podtrzymywanie i krzewienie tradycji rycerskich i szlacheckich.
OPP:
OPP