ProActive

Nazwa:
ProActive
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
Numer ewidencyjny:
KS-35
Ulica:
Hallera 72/13
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
501 732 581
Osoba reprezentująca:
Marcin Reszkiewicz, Ewa Błachut, Paweł Juraszek
Cele organizacji:

Celem klubu jest:

  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.
  • Powszechny rozwój i popularyzacja kultury fizycznej, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia oraz propagowanie zdrowego trybu życia prowadzona w społeczności lokalnej.
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport