Polskie Towarzystwo Sportów Ekstremalnych

Nazwa:
Polskie Towarzystwo Sportów Ekstremalnych
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000348034
Numer ewidencyjny:
254
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
516 251 536, 692 303 630
Fax:
skrytka pocztowa nr 8
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Krzysztof Wesołowski
Cele organizacji:
  • Aktywna promocja i rozwój sportów ekstremalnych.
  • Promocja Euroregionu Śląska w kraju jak i zagranicą.
  • Uczestnictwo w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami o podobnym charakterze.
  • Podniesienie warunków do uprawiania sportów ekstremalnych, jak również sportów klasycznych.
  • Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  • Przyczynianie się do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu, wspieranie społecznej aktywności obywateli.
  • Działalność na rzecz społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży z rodzin wykluczonych społecznie oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  • Edukacja poprzez sport.
  • Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz bezrobociu wśród młodzieży.
  • Wspieranie działalności turystyczno-krajoznawczej oraz kulturalnej.