Polskie Towarzystwo Rusycystyczne

Nazwa:
Polskie Towarzystwo Rusycystyczne
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000594620
Numer ewidencyjny:
342
Ulica:
Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
505300667
Osoba reprezentująca:
Piotr Fast – Prezes Zarządu
Cele organizacji:

1. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie badań naukowych związanych z Rosją,

2. Prowadzenie badań naukowych w zakresie rusycystyki (w tym realizacja samodzielnych projektów badawczych),

3. Organizowanie zaplecza finansowego dla działań naukowych i wydawniczych w zakresie rusycystyki,

4. Promocja i upowszechnianie wiedzy o Rosji,

5. Promocja i upowszechnianie kultury rosyjskiej i kontaktów Polsko-Rosyjskich,

6. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie literatury rosyjskiej i wiedzy o Rosji,

7. Prowadzenie działań edukacyjnych,

8. Wspieranie dialogu międzykulturowego,

9. Przeciwdziałanie dyskryminacji na tle narodowym i językowym,

10. Podnoszenie kwalifikacji osób związanych z zakresem działania stowarzyszenia.

11. Wspieranie inicjatyw z zakresu long life learning