Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Górnośląski

Nazwa:
Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Górnośląski
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000282654
Numer ewidencyjny:
TJO.43
Ulica:
Będzińska 60 pok. 1209
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 368 93 81
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Jerzy Cabała
Cele organizacji:
  • popularyzacja nauk o Ziemi i o środowisku przyrodniczym oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji członków Towarzystwa w tym zakresie;
  • inicjowanie, opieranie i wykonywanie prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych w zakresie nauk o Ziemi, nauk o środowisku przyrodniczym, a także prac o charakterze interdyscyplinarnych;
  • działanie na rzecz ochrony przed zniszczeniem zabytkowych obiektów i okazów przyrodniczych o znaczącej wartości naukowej;
  • upowszechnianie idei kształtowania ochrony środowiska przyrodniczego wraz z wypracowaniem właściwych dla tego celu sposobów i form działania.