Polskie Towarzystwo Profesjologiczne

Nazwa:
Polskie Towarzystwo Profesjologiczne
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000275732
Numer ewidencyjny:
TJO.298
Ulica:
Jana Kilińskiego 43
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
kierownik oddziału doc.dr Piotr Kowlik