Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło w Sosnowcu

Nazwa:
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.42
Ulica:
Wawel 15, Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 368 48 09
Osoba reprezentująca:
Barbara Sado
Cele organizacji:
  • popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych oraz kształtowanie postaw etycznych członków Towarzystwa;
  • wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych;
  • prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki pielęgniarskiej i położniczej;
  • współpraca z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą