Polskie Towarzystwo Parazytologiczne

Nazwa:
Polskie Towarzystwo Parazytologiczne
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000086133
Numer ewidencyjny:
TJO.297
Ulica:
Jedności 8
Kod pocztowy:
41-218
Miasto:
Sosnowiec
Cele organizacji:
  • pielęgnowanie i rozwijanie różnych dziedzin parazytologii,
  • popularyzowanie zagadnień parazytologicznych w społeczeństwie,
  • współpraca z instytucjami państwowymi i społecznymi w dziedzinie walki z pasożytami człowieka i zwierząt,
  • wytwarzanie wśród członków szlachetnego współzawodnictwa w opracowywaniu parazytologicznych zagadnień naukowych ważnych dla państwa i prowadzących do podnoszenia dobrobytu obywateli.