Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddział Górnośląski

Nazwa:
Polskie Towarzystwo Geologiczne Oddział Górnośląski
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.37
Ulica:
Królowej Jadwigi 1
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 266 20 36 wew. 158
Osoba reprezentująca:
Anna Jurczak – Drabek
Cele organizacji:

Polskie Towarzystwo Geologiczne jest organizacją naukowo-społeczną.
Statutowym celem Towarzystwa są działania prowadzące do rozwoju oraz upowszechniania nauk
geologicznych i ochrony środowiska.
Towarzystwo działa na rzecz ogółu społeczności geologicznej w Polsce, rozwija też kontakty i współpracę ze społecznościami geologicznymi innych krajów.