Polskie Stowarzyszenie Capoeira

Nazwa:
Polskie Stowarzyszenie Capoeira
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000304365
Numer ewidencyjny:
238
Ulica:
Dmowskiego 46A/12
Kod pocztowy:
41-219
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 298 71 89
Osoba reprezentująca:
Adam Faba
Cele organizacji:
 • promocja i upowszechnianie brazylijskiej sztuki walki – capoeira
 • promocja i upowszechnianie kultury i tradycji afro-brazylijskiej
 • propagowanie aktywnego trybu życia jako środka pozytywnie wpływającego na stan zdrowia społeczeństwa
 • organizacja zajęć sportowych, muzycznych, artystycznych i tanecznych
 • organizacja imprez zbiorowych o charakterze sportowym i kulturalnym
 • promocja technik samoobrony
 • kształtowanie i propagowanie zasad etycznych i moralnych, wzajemnej przyjaźni i pomocy potrzebującym
 • przeciwdziałanie i zapobieganie patologiom społecznym, szczególnie wśród dzieci i młodzieży z grup ryzyka
 • kształtowanie pozytywnych postaw i wzorców poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych i kulturalnych
 • rozwój współpracy między młodzieżą polską a społecznościami lokalnymi w innych krajach ze szczególnym naciskiem na młodzież z krajów Unii Europejskiej i Brazylii
 • przeciwdziałanie zjawiskom rasizmu, ksenofobii oraz szeroko pojmowanej nietolerancji
 • wspieranie i promocja wolontariatu
 • wspomaganie członków stowarzyszenia w zakresie szkolenia i podwyższania kwalifikacji w dziedzinie capoeira
 • wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej.