Polska To My – Sosnowiec

Nazwa:
Polska To My – Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ – 64
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
507 149 405
Fax:
skrytka pocztowa nr 104
Osoba reprezentująca:
Prezes – Marta Wacławik
Cele organizacji:

Cele działania:

1. Działanie na rzecz wspierania realizacji zadań wychowawczych placówek oświatowych;

2. Tworzenie warunków do rozwoju uzdolnień uczniów – organizowania zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów i wycieczek edukacyjnych, turystycznych i wypoczynkowych;

3. Ochrona zdrowia oraz upowszechnienie kultury fizycznej i krajoznawstwa;

4. Organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej oraz kampanii społecznych;

5. Organizacja i prowadzenie szkoleń;

6. Edukacja społeczna;

7. Ochrona środowiska;

8. Propagowanie kultury, sztuki i ochrony tradycji;

9. Promowanie i organizowanie wolontariatu

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Zdrowie, Demokracja, Społeczeństwo, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka, Prawa człowieka