Ochotnicza Straż Pożarna „TIMKEN POLSKA”

Ochotnicza Straż Pożarna „TIMKEN POLSKA”
Nazwa:
Ochotnicza Straż Pożarna „TIMKEN POLSKA”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000230376
Numer ewidencyjny:
24
Ulica:
Gen. Grota-Roweckiego 130
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 291 77 17
Osoba reprezentująca:
Kazimierz Łydek
Cele organizacji:
 • Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
 • Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń
  ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zagrożeń
 • Informowanie ludzi o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach
  ochrony przed nimi
 • Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
 • Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich
 • Wykonywanie innych zdań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz
  niniejszego statutu.