„Niezależni Sosnowiec”

Nazwa:
„Niezależni Sosnowiec”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000474618
Numer ewidencyjny:
299
Ulica:
Wspólna 15/28
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Magda Drdzeń
Cele organizacji:
  • Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności: – społecznej – charytatywnej – kulturalnej – edukacyjnej – sportowej – proekologicznej – promującej zdrowy tryb życia – samorządowej – obywatelskiej.
  • Dodatkowym celem jest dążenie do wprowadzenia w polsce większościowego systemu wyborczego opartego o jednomandatowe okręgi wyborcze oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.