MOST WANTED ZAGŁĘBIE

Nazwa:
MOST WANTED ZAGŁĘBIE
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000866928
Numer ewidencyjny:
389
Ulica:
Plac Tadeusza Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Fax:
skrytka pocztowa nr 109
Osoba reprezentująca:
Szymon Wróblewski
Cele organizacji:

1. Działalność charytatywna

2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

3. Wspieranie i upowszechanianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

4. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

5. Promocja i organizacja wolontariatu

6. Promocja Sosnowca i Zagłębia Dąbrowskiego

7. Integracja i aktywizacja mieszkańców regionu

8. Inicjowanie i wspieranie akcji oraz imprez związanych z regionem działania stowarzyszenia, czy z jego mieszkańcami

9. Rozwój przedsiębiorczości

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Pomoc społeczna, Sport, Turystyka, Społeczeństwo, Przedsiębiorczość