Moja Bajka

Nazwa:
Moja Bajka
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-78
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
506 910 956
Fax:
skr. pocztowa 120
Osoba reprezentująca:
Przedstawiciel – Ewelina Zawiślan
Cele organizacji:

Cele Stowarzyszenia:

 1. Działanie na rzecz ochrony Praw Kobiet, Praw Mniejszości oraz Praw Zwierząt;
 2. Walka z nierównościami i wykluczeniem społecznym;
 3. Budowanie dialogu i relacji międzykulturowych oraz międzygatunkowych;
 4. Wspieranie integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami , osób bezdomnych, uchodźców oraz imigrantów;
 5. Ochrona środowiska;
 6. Promocja profilaktyki zdrowia psychicznego;
 7. Edukacja obywatelska, edukacja globalna i edukacja ekologiczna;
 8. Promowanie postaw obywatelskich;
 9. Promowanie etycznej i zrównoważonej konsumpcji;
 10. Promowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami;
 11. Rozwijanie kompetencji kluczowych;
 12. Działania na rzecz seniorów;
 13. Turystyka i Krajoznawstwo.
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Pomoc społeczna, Środowisko, Turystyka, Społeczeństwo, Rozwój człowieka, Prawa człowieka