Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu

Nazwa:
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000054471
Numer ewidencyjny:
325
Ulica:
Kilińskiego 31
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Daniel Gałużny
Cele organizacji:
  • uczestnictwo w procesie wychowania młodzieży szkolnej na zdrowych, wszechstronnie rozwiniętych i prawych obywateli;
  • inspirowanie różnych środowisk w mieście do tworzenia niezbędnych warunków dla zapewnienia prawidłowego rozwoju biologicznego młodzieży szkolnej;
  • realizowanie działań w zakresie kultury fizycznej, zdrowotnej i edukacji ekologicznej zleconych przez władze państwowe;
  • rozwijanie zainteresowań sportowych wśród młodzieży szkolnej;
  • aktywizowanie środowiska osób dorosłych do działań na rzecz wspierania programu związku;
  • realizowanie zadań określonych uchwałami władz szkolnego związku sportowego
Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Sport